ฉลองเปิดสาขาใหม่ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล นครสวรรค์ แจกตั๋วหนังฟรี 10,000 ทื่นัง

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567

รายละเอียดกิจกรรม
ฉลองเปิดสาขาใหม่ SFxCOKE แจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 10,000 สิทธิ์
เอส เอฟ ร่วมกับ โค้ก ฉลองเปิดสาขาใหม่ ซื้อชุด Combo Set ชุดใดก็ได้ หรือ COKE ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว รับฟรีทันที คูปองบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe จำนวน 1 ที่นั่ง (จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์)  

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567

ระยะเวลาใช้คูปองบัตรชมภาพยนตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
-      เพียงซื้อ Combo Set พร้อม COKE ชุดใดก็ได้ 1 ชุด หรือ COKE ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว นำใบเสร็จมาแสดงที่จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกรับคูปองสำหรับชมภาพยนตร์ (ที่นั่ง Deluxe) จำนวน 1 ใบ 
-      สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567 เท่านั้น
-      คูปองบัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567 เท่านั้น
-      จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์ เท่านั้น
-      สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล นครสวรรค์ เท่านั้น
-      สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ขอคืนเป็นเงินสดได้
-      สิทธิ์ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
-      สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก

เงื่อนไขบัตรชมภาพยนตร์
-    คูปองนี้สามารถแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล นครสวรรค์ เท่านั้น
-    คูปอง 1 ใบ ใช้สิทธิ์ได้ 1 ที่นั่ง เฉพาะที่นั่ง Deluxe ในโรงภาพยนตร์ปกติ ระบบปกติ ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล นครสวรรค์  เท่านั้น
-    สามารถอัปเกรดที่นั่งได้สูงสุดถึงที่นั่ง Prime โดยเพิ่มส่วนต่างตามโครงสร้างราคา 50 บาท จากที่นั่ง Deluxe
-    คูปองนี้สามารถ แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ Box Office, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, www.sfcinema.com และ SF Cinema Application
-    คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ขอคืนเป็นเงินสดได้
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขา เซ็นทรัล นครสวรรค์