ลูกค้า True Black Card ใช้ 99 Point ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง 99 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน 
ลูกค้า True Black Card ใช้ 99 Point ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง  99 บาท
จำนวนสิทธิ์ : 122,611 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน      
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขการรับสิทธิ์      
1. สามารถรับสิทธิ์ผ่าน Application true ID 
2. จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 1 หมายเลข / 1 ที่นั่ง / เดือน
3. เมื่อกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะได้รับ Code นำ Code ที่ได้รับจากทาง Application True ID รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SF Cinema Application, KIOSK , www.sfcinema.com หรือจุดบริการหน้าสาขา
4. ในกรณีกดรหัสเพื่อใช้สิทธิ์แล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
5. หากลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่มีที่นั่ง Premium , Prime  และ 3D สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ตามฐานราคาของแต่ละสาขา
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  

สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา