ลูกค้าดีแทค Platinum Blue Member และ Gold Member ใช้ 500 Coins ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ในราคา 99 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน                      
ลูกค้าดีแทค Platinum Blue Member และ Gold Member ใช้ 500 Coins ซื้อบัตรชมภาพยนตร์  Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ในราคา 99 บาท 
จำนวนสิทธิ์ : 87,051 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน     
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วิธีการกดรับสิทธิ์
1.    สำหรับลูกค้าที่มี dtac App สามารถกดรับสิทธิ์ โดยเข้าไปใน dtac App จากนั้นหน้าจอโทรศัพท์จะแสดงหน้า redeem สิทธิ์ใน dtac App
2.    สำหรับลูกค้าที่ไม่มี dtac app สามารถกดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ที่หน้าสาขา จากนั้นหน้าจอจะแสดง Redeem สิทธิ์ใน dtac website

เงื่อนไขโปรโมชัน       
1.    จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 1 หมายเลข / 1 ที่นั่ง / เดือน
2.    สำหรับ Ticket สามารถรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SF Cinema Application , KIOSK , www.sfcinema.com และจุดบริการหน้าสาขา
3.    สำหรับ Popcorn หรือ Combo Set  (Soft Drink 44 Oz. + Popcorn 64 Oz.ลาย Corporate)สามารถรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง Concession ที่หน้าสาขา
4.    งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
5.    ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
6.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส อฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive Cineclub