ลูกค้าดีแทค Platinum, Gold, Silver Member ใช้ 500 Coins ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ในราคา 119 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน
ลูกค้าดีแทค Platinum, Gold, Silver Member ใช้ 500 Coins ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ในราคา 119 บาท 
จำนวนสิทธิ์  :  43,669 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน       
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วิธีการกดรับสิทธิ์
1.    สำหรับลูกค้าที่มี dtac App สามารถกดรับสิทธิ์ โดยเข้าไปใน dtac App จากนั้นหน้าจอโทรศัพท์จะแสดงหน้า redeem สิทธิ์ใน dtac App
2.    สำหรับลูกค้าที่ไม่มี dtac app สามารถกดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ที่หน้าสาขา จากนั้นหน้าจอจะแสดง Redeem สิทธิ์ใน dtac website

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.    จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 1 หมายเลข / 1 ที่นั่ง / เดือน
2.    สำหรับ Ticket สามารถรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง dtac app , Application SF , Kiosk , Website , หรือจุดบริการหน้าสาขา
3.    กรณีลูกค้าประสงค์ชมภาพยนตร์ประเภท Mega Block Buster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาปกติในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์ โดยราคาส่วนต่างของภาพยนตร์แต่ละเรื่องเริ่มต้นที่ 20 บาท
4.    หากลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่มีที่นั่ง Premium , Prime  และ 3D สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ตามฐานราคาของแต่ละสาขา
5.    งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
6.    ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
7.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
8.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส อฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive Cineclub