ลูกค้าดีแทค Platinum, Gold, Silver Member ใช้ 500 Coins ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ในราคา 119 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน
ลูกค้าดีแทค Platinum, Gold, Silver Member ใช้ 500 Coins ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ในราคา 119 บาท 
จำนวนสิทธิ์  :  155,248 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน       
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วิธีการกดรับสิทธิ์
1.    สำหรับลูกค้าที่มี dtac App สามารถกดรับสิทธิ์ โดยเข้าไปใน dtac App จากนั้นหน้าจอโทรศัพท์จะแสดงหน้า redeem สิทธิ์ใน dtac App
2.    สำหรับลูกค้าที่ไม่มี dtac app สามารถกดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ที่หน้าสาขา จากนั้นหน้าจอจะแสดง Redeem สิทธิ์ใน dtac website

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.  สามารถรับสิทธิ์ผ่าน dtac App 
2.  จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 1 หมายเลข / 1 ที่นั่ง / เดือน
3.  เมื่อกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะได้รับ Code นำ Code ที่ได้รับจากทาง Application True ID รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SF Cinema Application, KIOSK , www.sfcinema.com หรือจุดบริการหน้าสาขา
4.  ในกรณีกดรหัสเพื่อใช้สิทธิ์แล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
5.  หากลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่มีที่นั่ง Premium , Prime  และ 3D สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ตามฐานราคาของแต่ละสาขา
6.  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7.  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส อฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive Cineclub