สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า Samsung Galaxy S24 Series เท่านั้น รับฟรี ตั๋วหนัง Deluxe Seat 1 ที่นั่ง รับสิทธิ์ผ่าน Samsung Members App

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

รายละเอียดโปรโมชัน   
สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า Samsung Galaxy S24 Series เท่านั้น รับฟรี ตั๋วหนัง Deluxe Seat 1 ที่นั่ง รับสิทธิ์ผ่าน Samsung Members App
จำนวนสิทธิ์ : 20,000 สิทธิ์ / จำกัด 500 สิทธิ์ ต่อวัน

ระยะเวลาโปรโมชัน           
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์        
1.    รับสิทธิ์ผ่าน Galaxy Gift ในแอปพลิเคชัน Samsung Members 
2.    เมื่อกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Code นำ Code ที่ได้รับจากทาง Samsung Members App นำมาใช้รับสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, SF Website, SF Application 
3.    ลูกค้ากดรับรหัสแล้วกดรับรหัสมีอายุการใช้งาน 20 นาที หากลูกค้าไม่ได้ใช้งานในเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รหัสดังกล่าวได้
4.    ลูกค้าต้องแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิพิเศษ Galaxy Gift ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Members และต้องกดรับรหัสและแสดงรหัสพร้อมสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy ที่ใช้กดรับสิทธิ์เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการใช้สิทธิพิเศษ กรณีที่เป็นการใช้สิทธิ์จากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือภาพถ่ายในทุกกรณี
5.    สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat ระบบปกติ เท่านั้น หากลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่มีที่นั่ง Premium, Prime และ 3D สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ตามฐานราคาของแต่ละสาขา
6.    สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเอ็มพรีเว่ ซิเนคลับ
7.    สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)
8.    กรณีลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ประเภท Mega Block Buster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาปกติในวันนั้นๆของแต่ละโรงภาพยนตร์ โดยราคาส่วนต่างของภาพยนตร์แต่ละเรื่องเริ่มต้นที่ 20 บาท 
9.    ไม่สามารถใช้ได้กับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
10.    ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  
11.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการใช้สิทธิพิเศษ กรณีที่เป็นการใช้สิทธิ์จากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือภาพถ่ายในทุกกรณี ถ้าลูกค้ากดรับรหัสแล้วกดรับรหัสมีอายุการใช้งาน ตามเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่ได้ใช้งานในเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รหัสดังกล่าวได้
12.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
13.    หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแคมเปญ Galaxy Gift หรือไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 02-821-6121 ในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเอ็มพรีเว่ ซิเนคลับ