BT21 AFTER SCHOOL Combo Set

จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
BT21 AFTER SCHOOL Combo Set ราคา 369 บาท
ประกอบด้วย :

  • แก้วน้ำลาย BT21 AFTER SCHOOL + TOPPER พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 oz. จำนวน 1 แก้ว (TOPPER มีให้เลือกสะสม 8 แบบ)
  • Popcorn Bucket ขนาด 64 oz. จำนวน 1 ถัง


ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา