Dune : Part Two Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าโปรโมชัน
Dune : Part Two Combo Set จำหน่าย ราคา 490 บาท
ประกอบด้วย

  • Sandworm Lid Popcorn Tin 130 Oz. จำนวน 1 ถัง
  • Soft Drink 32 Oz. จำนวน 1 แก้ว


ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา