ลูกค้าทรูและดีแทค รับฟรีตั๋วหนัง Deluxe Seat จำนวน 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม UP2U_SF 10GB 200B  อายุ 30 วัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน    
ลูกค้าทรูและดีแทค รับฟรีตั๋วหนัง Deluxe Seat จำนวน 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม UP2U_SF 10GB 200B  อายุ 30 วัน สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน และรายเดือน  (จำนวนสิทธิ์ 3,000 สิทธิ์ / เดือน)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.    สำหรับผู้ใช้บริการเครือข่ายทรูและดีแทค ทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเน็ต 10 GB ราคา 200 บาท/เดือน แบบต่ออายุอัตโนมัติได้สูงสุด 12 รอบ โดยการต่ออายุอัตโนมัติในรอบ กุมภาพันธ์ 2568 จะเป็นรอบสุดท้าย พร้อมรับรหัสรับตั๋วหนัง Deluxe seat จำนวน 1 ที่นั่ง ทุกรอบที่ต่ออายุอัตโนมัติสำเร็จ
2.    จำกัดสิทธิ์การสมัครแพ็กเกจเสริม 1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ / 1 สิทธิ์ / 30 วัน
3.    หลังจากซื้อแพ็กเกจเสริมสำเร็จ จะได้รับ SMS ที่มี Link เพื่อรับรหัสรับตั๋วหนังผ่าน ทรูไอดีแอปพลิเคชัน และจะได้รับ SMS อีกครั้ง เมื่อซื้อหรือต่ออายุอัตโนมัติแพ็กเกจเสริมนี้สำเร็จ 
4.    อายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจเสริมสำเร็จ และสามารถใช้ได้ 1 รหัส / ครั้ง เท่านั้น
5.    สามารถใช้ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, SF Website, SF Cinema Application 
6.    สาขาที่เข้าร่วมโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ 
7.    สิทธิพิเศษนี้เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat ระบบปกติ เท่านั้น หากลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่มีที่นั่ง Premium, Prime และ 3D สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ตามฐานราคาของแต่ละสาขา
8.    ในกรณีกดรหัสเพื่อใช้สิทธิ์แล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
9.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
10.    ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 
11.    สอบถามเพิ่มเติม: ลูกค้าทรูมูฟ เอช โทร 1242 / ลูกค้าดีแทคโทร 1678
12.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามช่องทางที่เหมาะสม  
13.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าภายใต้บริษัท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ