Captain Marvel Combo Set

18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ชุดที่่ 1 : Captain Marvel Topper Combo set
ประกอบด้วย : ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 ถัง + เครื่องดื่มอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว + ท็อปเปอร์ 1 ตัว (มี 4 แบบให้สะสม) ราคาชุดละ 319 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 2 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น

ชุดที่่ 2 : Captain Marvel Bottle Combo Set
ประกอบด้วย : ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง + เครื่องดื่มอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว + ขวดน้ำพร้อมแจ๊คเก็ต 1 ใบ ราคาชุดละ 399 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 2 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น

ชุดที่่ 3 : Captain Marvel Badge Cup Combo Set
ประกอบด้วย : ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง + เครื่องดื่มอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว ราคาชุดละ 339 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 2 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น   
เฉพาะสาขาเขตกรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562
เฉพาะสาขาเขตต่างจังหวัด 21 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub