LINE FRIENDS Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
1 ชุด ประกอบด้วย  :  ป๊อปคอร์น ขนาด 64 Oz. 1 ถัง + น้ำอัดลม ขนาด  32 Oz. 1 แก้ว (มีให้เลือกสะสม 4 แบบ)  ราคาชุดละ 349 บาท  

ระยะเวลาโปรโมชั่น   
ตั้งแต่วันที่  30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub