The Secret Life Of Pets 2 Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
สินค้าโปรโมชั่น : Snowball Combo Set
ในชุดประกอบด้วย :  น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์  1 แก้ว  +  ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์  1 ถัง (Snowball Bucket) ราคาชุดละ 389 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 2 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

ระยะเวลาจัดจำหน่าย               
ตั้งแต่วันที่ 27  พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

สาขาที่่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ