สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ใช้คะแนน 1,200 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี!!

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

รายละเอียดโปรโมชั่น
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า  Kbank  ใช้คะแนน 1,200 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และตู้ Kiosk Website หรือ SF Cinema Application           
จำนวนโควต้า  :  จำนวน 7,400 ที่นั่ง

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

 เงื่อนไขโปรโมชั่น    
1.  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Kbank  ใช้คะแนน 1,200 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และสามารถใช้บน Kiosk Website หรือ SF Cinema Application ยกเว้น สาขา Emprive Cineclub
2.  ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 รวม 7,400 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
4.  สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อ Upgrade ที่นั่งได้
5.  ธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.  กิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
7.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
8.   ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
9.   กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่ร่วมรายการ   
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive' Cineclub)