สมาชิกโครงการ MTL Six Packs รับสิทธิพิเศษซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาที่นั่งละ 89 บาท เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
สมาชิกโครงการ MTL Six Packs ทุกสถานะสมาชิก สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยทำการกดรับสิทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (MTL Six Packs Mobile Application) และนำรหัส (Code) ที่ได้รับทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือแสดงต่อพนักงาน ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาที่ร่วมกิจกรรม เพื่อรับสิทธิพิเศษ
(1)  สมาชิกโครงการ MTL Six Packs รับสิทธิพิเศษซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่งประเภท Deluxe ในราคาที่นั่งละ 89 บาท (แปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวได้คนละ 2 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
(2)  สมาชิกโครงการ MTL Six Packs ระดับ Premium รับสิทธิพิเศษซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่งประเภท Deluxe ในราคาที่นั่งละ 89 บาท (แปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวได้คนละ 4 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ สมาชิกฯ สามารถรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe ในระบบ ฉายปกติ เท่านั้น โดยสมาชิกฯ สามารถอัพเกรดที่นั่งสูงกว่าที่นั่ง Deluxe ได้ แต่ต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มตามจริงและจำกัดจำนวนการรับสิทธิ์ตาม (1) และ (2) ไม่เกิน 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562
จำนวนสิทธิ์ :  จำกัด 10,000 สิทธิ์ (จำนวน 10,000 ที่นั่ง)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  สำหรับชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ในระบบปกติ 2D ทุกวัน ทุกรอบ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
2.  สมาชิกโครงการ MTL Six Packs รับสิทธิพิเศษซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่งประเภท Deluxe ในราคาที่นั่งละ 89 บาท (แปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวได้คนละ 2 สิทธิ์ต่อเดือน
3.  สมาชิกโครงการ MTL Six Packs ระดับ Premium รับสิทธิพิเศษศื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่งประเภท Deluxe ในราคาที่นั่งละ 89 บาท (แปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวได้คนละ 4 สิทธิ์ต่อเดือน
4.  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนโอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
5.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการสงเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.   สามารถทำการจอง / ซื้อ ผ่านทางโทรศัพท์ และ Internet เพื่อรับสิทธิ์ได้

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub และสาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี