ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง It Chapter Two ในระบบ MX4D ทุกที่นั่ง จ่ายเพิ่มเพียง 50 บาท จากราคาที่นั่งระบบปกติ (Premium seat)

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ถึง ตลอดโปรแกรมฉาย

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง It Chapter Two ในระบบ MX4D ทุกที่นั่ง จ่ายเพิ่มเพียง 50 บาท จากราคาที่นั่งระบบปกติ (Premium seat)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ถึง ตลอดโปรแกรมฉาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.  สามารถรับสิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกช่องทางการจำหน่าย
2.  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ 4 มิติ MX4D  สาขาเอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ซื้อบัตรชมภาพยนตร์