ร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร ลุ้นรางวัลเพียบ!!

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ทุก 2 ที่นั่ง หรือซื้อ Combo Set ชุดใดก็ได้ 1 ใบเสร็จ ร่วมลุ้นของรางวัล ดังนี้

 1. รถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น QBIX S MY 2019 รางวัลละ 56,500 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 2. โทรทัศน์ TCL รุ่น  QUHD TV 4K C2 55 นิ้ว รางวัลละ 34,990 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 3. Aurora สร้อยคอพร้อมจี้เพชร Heart agent Collection รางวัลละ 25,800 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 4. Jurassic Lego Set รุ่น Raptor rescue truck, T.Rex Breakout, Gentle Giants Petting Zoo,T.Rex Tower รางวัลละ 7,610 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
 5. Mercedes Benz Perfume Set รุ่น Mercedes Benz Vip Club Woody Eau De Toilette 100 ml, Mercedes Benz For Women Eau De Parfum 60 ml. รางวัลละ 6,704 บาท (จำนวน 4 รางวัล)
 6. The BATMAN Movie Lego Set รุ่น The Riddler™ Riddle Racer, Scarecrow™ Special Delivery, The Penguin Arctic Roller รางวัลละ 5,775 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
 7. Perfume Set รุ่น Zippo The Original Pour Homme Eau De Toilette 40 ml, Mauboussin Pour Lui In Black Eau De Parfum 100 ml.  รางวัลละ 5,150 บาท (จำนวน 6 รางวัล)

หมายเหตุ : รายละเอียดของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร
กำหนดวันเปิดสาขาใหม่ :  วันที่ 10  ตุลาคม 2562

  จับรางวัลและประกาศผล  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

1. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น QBIX S MY2019  รางวัลละ 56,500 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • คุณปริชญา  น้อยศรีอยู่  เบอร์โทรศัพท์ 095-419-XXXX

2. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ TCL รุ่น  QUHD TV 4K C2 55 นิ้ว รางวัลละ 39,990 บาท จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่

 • คุณสุพิชชา  ชูรังสฤษฏิ์  เบอร์โทรศัพท์ 091-754-XXXX

3. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Perfume Set รุ่น Zippo The Original Pour Homme Eau De Toilette 40 ml, Mauboussin Pour Lui In Black Eau De Parfum 100 ml. รางวัลละ 5,150 บาท จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

 • คุณธัญญา  แก้วมณี เบอร์โทรศัพท์ 065-035-XXXX
 • คุณสุพรรณษา  ศรีสนธ์ เบอร์โทรศัพท์ 061-173-XXXX
 • คุณบุษยา  บุตรจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 062-245-XXXX
 • คุณณัฐวุฒิ  พรหมหาญ เบอร์โทรศัพท์ 093-709-XXXX
 • คุณจริญญา  วงศ์สุวัฒน์ เบอร์โทรศัพท์ 084-690-XXXX
 • คุณศตวรรษ  กระมูลละคร เบอร์โทรศัพท์ 090-265-XXXX

4. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Mercedes Benz Perfume Set รุ่น Mercedes Benz Vip Club Woody Eau De Toilette 100 ml, Mercedes Benz For Women Eau De Parfum 60 ml. รางวัลละ 6,704 บาท จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • คุณธนกร  สินลาลับ เบอร์โทรศัพท์  088-979-XXXX
 • คุณชรัมภรณ์  ยุติธร เบอร์โทรศัพท์  095-256-XXXX
 • คุณรัตนา  ยังสวัสดี   เบอร์โทรศัพท์ 065-593-XXXX
 • คุณเปมิกา  ดาลา  เบอร์โทรศัพท์  081-370-XXXX

5. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Aurora สร้อยคอพร้อมจี้เพชร Heart agent Collection รางวัลละ 25,800 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • คุณอัญชนา  อุ่นจิต เบอร์โทรศัพท์  089-830-XXXX

6. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Jurassic Lego Set รุ่น Raptor rescue truck, T.Rex Breakout, Gentle Giants Petting Zoo,T.Rex Tower รางวัลละ 7,610 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 • คุณธนวา  ช่วงสม   เบอร์โทรศัพท์  089-818-XXXX
 • คุณทิพานัน  วนิชบัณฑูลย์  เบอร์โทรศัพท์  087-462-XXXX

7. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล The BATMAN Movie Lego Set รุ่น The Riddler™ Riddle Racer, Scarecrow™ Special Delivery, The Penguin Arctic Roller รางวัลละ 5,775 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 • คุณนนน  จำลองเพ็ชร  เบอร์โทรศัพท์  088-754-XXXX
 • คุณณฐกร  อ่อนไหว  เบอร์โทรศัพท์  086-478-XXXX


เงื่อนไขการรับรางวัล
-  ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  กรณีได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัลร้อยละ 5% จากมูลค่าของรางวัล
-  รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า