ฉลองเปิดสาขาใหม่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร รับสิทธิพิเศษ สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen ครึ่งราคา

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ลูกค้าบัตร SF+ สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen ครึ่งราคา
ฉลองเปิดสาขาใหม่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร มอบความสุขให้กับลูกค้า ด้วยโปรโมชั่น สมาชิก SF+ รับสิทธิ์สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen ในราคาพิเศษครึ่งราคา จากราคาปกติ

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
-  สมาชิก SF+ รับสิทธิ์สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen ในราคาพิเศษ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
-  สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Concierge (จุดรับสมัครบัตร SF+) โรงภาพยนต์เอส เอฟ ซีเนม่า สาขา เทสโก้ โลตัส ชุมพร เท่านั้น
-  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ลูกค้าสมาชิกบัตร SF+ ที่สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen และแพ็คเกจ The VIP และ SF Movie Club Card ดูหนังครึ่งราคา ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกที่นั่ง
ลูกค้าสมาชิกบัตร SF+ ที่สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen และแพ็คเกจ The VIP และลูกค้า SF Movie Club Card  ดูหนังครึ่งราคา จากราคาปกติ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เอส เอฟ  ซีเนม่า
สาขา เทสโก้ โลตัส ชุมพร ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกที่นั่ง

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
-  ลูกค้าสมาชิกบัตร SF+ ที่สมัครแพ็คเกจโปรตาม Gen และแพ็คเกจ The VIP และลูกค้า SF Movie Club Card  ดูหนังครึ่งราคา จากราคาปกติ เฉพาะวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
-  ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ โดยภาพยนตร์จะต้องฉายภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562  เท่านั้น
-  ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Box Office, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, www.sfcinemacity.com และ SF Cinema Application
-  ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกที่นั่ง
-  จำกัดสิทธิ์ลูกค้า 1 สิทธิ์ / 1 เรื่องภาพยนตร์ / 1 สมาชิก เท่านั้น
-  รับสิทธิ์เฉพาะโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ  ซีเนม่า สาขา เทสโก้ โลตัส ชุมพร เท่านั้น
-  ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่น ๆ ได้
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

เพียงแสดง Application SF Cinema พร้อมบัตร SF+ แจกฟรี Popcorn Size M จำนวน 1 กล่อง จำนวน 2,000 สิทธิ์ แรกเท่านั้น
ฉลองเปิดสาขาใหม่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า สมาชิก SF + ทุกประเภท เพียงแสดง Application SF Cinema พร้อมบัตร SF+ แจกฟรี Popcorn Size M จำนวน 1 กล่อง (จำนวน 2,000 สิทธิ์ แรกเท่านั้น)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

วิธีการรับสิทธิ์ Popcorn
1.  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SF + ประเภทใดก็ได้
2.  สมาชิก SF + จะต้องแสดง Application SF Cinema พร้อมบัตร SF+ เพื่อรับสิทธิ์
3.  ลูกค้าจะได้รับ สลิป Popcorn Size M ฟรี จำนวน 1 กล่อง ณ จุดรับสมัครสมาชิก SF +
4.  ลูกค้าจะต้องแสดง สลิปและบัตรสมาชิก SF + เพื่อรับฟรี Popcorn Size M จำนวน 1 กล่อง ณ จุด Concession
5.  จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 2,000 สิทธิ์ เท่านั้น
6.  จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์
7.  รับสิทธิ์เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร เท่านั้น
8.  ระยะเวลาที่ร่วมรายการ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
9.  สลิป Popcorn Size M  ใช้ได้ ณ วันที่สมัครบัตรเท่านั้น
10.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
11.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ  ซีเนม่า สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร