Doraemon : Nobita's Chronicle Of The Moon Explorat Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
สินค้าโปรโมชั่น :  Doraemon Combo Set
ประกอบด้วย :  น้ำอัดลม ขนาด  22 Oz. 1 แก้ว  + ป๊อปคอร์น ขนาด 64 Oz. 1 ถัง ราคา 349 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 5 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ