11.11 ดูหนังราคา 11 บาท

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ลูกค้าซื้อ E-Voucher ที่นั่ง Deluxe ระบบ 2D ในราคา 10 บาท ผ่านช่องทาง Shopee แล้วนำ Code หรือ Barcode ไปใช้ Redeem ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket และต้องชำระเงินเพิ่ม 1 บาท ด้วย AirPay e-wallet  เท่านั้น (เฉพาะสาขา SF World Cinema จะต้องชำระเงินเพิ่ม 21 บาท)
โควต้า  :  E-Voucher ที่นั่ง Deluxe ระบบ 2D จำนวน 7,500 สิทธิ์        

ระยะเวลาโปรโมชั่น                      
-  สามารถซื้อ E-Voucher ที่นั่ง Deluxe ระบบ 2D ได้วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
-  สามารถใช้ E-Voucher ที่นั่ง Deluxe ระบบ 2D ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น         
1.  E-Voucher 1 Code รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่งในราคา 1 บาท เมื่อชำระด้วย AirPay e-wallet ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket เฉพาะที่นั่ง Deluxe สำหรับสาขา SF World Cinema ต้องชำระเพิ่ม 21 บาท
2.  สามารถเพิ่มส่วนต่าง เพื่อชมในที่นั่ง Premium หรือ Prime ได้โดยลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเอง
3.  E-Voucher นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น และใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ E-Ticket
4.  จำกัดสิทธิ์การซื้อดีลที่ 1/คน/ครั้ง/เครื่อง/สิทธิ์
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ               
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive' Cineclub