Frozen 2 Olaf Popcorn Bucket Set

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
สินค้าโปรโมชั่น :  Frozen 2 Olaf Popcorn Bucket Set
ประกอบด้วย :  ถังป๊อบคอร์นโอลาฟพร้อมป๊อบคอร์นขนาด 50 ออนซ์ 1 ถัง  ราคา 490 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 5 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ