ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง "สุขสันต์วันโสด" ทุกที่นั่ง รับสติ๊กเกอร์โคตรโสด 1 แผ่น

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าของจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง "สุขสันต์วันโสด" ทุกที่นั่ง (ทุกช่องทางการจำหน่าย) รับสติ๊กเกอร์โคตรโสด ขนาด 10.5 x 15 cm. จำนวน 1 แผ่น มูลค่า 89 บาท
จำนวนสิทธิ์ : 2,300 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น            
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 ถึง 4 มีนาคม 2563  (หรือจนกว่าของจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ยกเว้น Emprivé Cineclub