เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Onward” ผ่านช่องทางออนไลน์ ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ Voucher ที่พักจาก เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ฟรี!!

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563

รายละเอียดโปรโมชัน
สิทธิพิเศษ สำหรับ สมาชิก SF+ และ SF Movie Club Card เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Onward” ผ่านช่องทางออนไลน์ ( www.sfcinemacity.com / SF Cinema Application ) ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ Voucher ที่พัก 1 คืน จาก เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในฟาร์ม จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 25,440 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ทาง www.sfcinemacity.com)
วันที่ 3 เมษายน 2563

เงื่อนไขการรับของรางวัล
•  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล์ sfcinemapromotion@gmail.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
•  ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล (เอกสารยืนยันการรับรางวัล) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
•  ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ และบัตรสมาชิก SF+ หรือ SF Movie Club Card ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ ข้อมูลของสมาชิก SF+ และ SF Movie Club Card โดยตรวจสอบสิทธิ์ จาก SF Cinema Application
•  กรณีของรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องทำการโอนเงินภาษีของรางวัลจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลให้กับทางบริษัทฯ
•  หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
•  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า