Halloween - Marathon

Movie News7 ตุลาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม
SF เอาใจแฟนหนัง Halloween โดยการจำหน่ายบัตรภาพยนตร์ HALLOWEEN ในรูปแบบมาราธอน ราคาพิเศษ 300 บาท/ ที่นั่ง สำหรับที่นั่ง Deluxe, Premium, Prime และ 600 บาท/ คู่ สำหรับที่นั่ง Sofa Sweet, Suite

 

 

 เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ (มาราธอน) ราคา 300 บาท/ ที่นั่ง (สำหรับที่นั่ง Deluxe, Premium, Prime) และ 600 บาท/ คู่
(สำหรับที่นั่ง Sofa Sweet, Suite)
• สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะรอบพิเศษวันที่ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
• สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เฉพาะสาขาที่มีการจัดกิจกรรมเท่านั้น
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB, Shopee, ShopeePay และ Line Pay
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดต่างๆ, กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ และกิจกรรมแลกรับของพรีเมียมอื่นๆ
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์การรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า