โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ และ เอส เอฟ สไตรค์ โบวล์ ทุกสาขา แจ้งงดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

News & Activities21 ตุลาคม 2560

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปิดโอกาสให้พนักงาน ๕๔ สาขา ทั่วประเทศ

ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัย

พร้อมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ และ เอส เอฟ สไตรค์ โบวล์ ทุกสาขา

ปิดให้บริการชั่วคราว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

To Honour the royal Cremation Ceremony of

His Majesty King Bhumibhol Adulyadej

EMPRIVÉ CINECLUB will close

on October 26th, 2017

And will resume normal operation on October 27th, 2017